Mistrz Szekspir

Tym byłby świat sztuki
bez Mistrza Szekspira,
Czym Romeo bez Julii
a Błazen bez Lira.

J. Wrzos