Organizator

Twórcą i dyrektorem festiwalu o nazwie:

Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim jest Jerzy Wrzos.

Oficjalnym organizatorem od roku 2015 jest Fundacja RATIONE  FORTES z siedzibą przy ul. Aleje Racławickie 17, 20-059 Lublin, której jednym z celów jest prowadzenie Gimnazjum i LO im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.